Thông tin công ty

  • Tên doanh nghiệp: Xây nhà Quảng Ngãi – Góc Design
  • Địa chỉ: thôn Thống Nhất, Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
  • Điện thoại: 097 5555 786
  • Email: lamtangcam@gmail.com
  • Website: https://xaynhaquangngai.vn
 

XÂY NHÀ QUẢNG NGÃI

Form liên hệ

Mời quý khách để lại thông tin, chúng tôi sẽ điện tư vấn ngay: